LC/MS aplikační kity a databáze

Agilent technologies nabízí svým uživatelům hotová řešení pro rutinní analýzy. Pro kvantitativní analýzu na LC/MS trojitých kvadrupólech jsou k dispozici aplikační kity, které zahrnují databázi...
Instrumentace LC/MS kvadrupól-time-of-flight s vysokým rozlišením umožňuje screening organických sloučenin bez potřeby analytického standardu. K tomu je zcela klíčová kvalitní databáze a knihovna...