LC/MS

Kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií (LC-MS) je velmi široce využívanou technikou v řadě oblastí, jako jsou bezpečnost potravin, analýza životnního prostředí, analýza léčiv a drog, metabolomické studie atd. K přednostem LC-MS techniky patří především její aplikovatelnost pro velmi široký záběr analytů, selektivita, citlivost a přesnost. Narozdíl od konvenčních detektorů v kapalinové chromatografii poskytuje hmotnostně spektrometrická detekce specifičnost a možnost konfirmace či identifikace pomocí hmnotnostních spekter. Agilent Technologies nabízí kompletní portfolio LC-MS instrumentace, díky čemu má uživatel možnost volby správného přístroje podle cílové aplikace i finančních možností.