ICP-OES - Optické emisní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem

Představte si, že by analýzy na ICP-OES byly o více než 55 % rychlejší a spotřeba argonu o 50 % nižší...

Nyní je to možné!

Agilent Technologies znovu posouvá hranice možností atomové emisní spektrometrie s optickou detekcí a dokazuje tak pozici skutečného lídra také v této oblasti analýz.

Po velmi úspešném uvedení revolučního atomového emisního spektrometru 5100 ICP-OES přichází na trh další nový model atomového emisního spektrometru s indukčně buzeným plazmatem Agilent 5110 ICP-OES, který přináší další inovativní softwarové funkce a hardwarové příslušentví AVS. Jako jediný ICP-OES spektrometr nabízí unikátní technologii umožňující současné axiální i radiální pozorování plazmatu a zaručuje tak opravdu jedinečný výkon nezávislý na matrici vzorků, a to ruku v ruce s nejnižší spotřebou argonu. Nejnižší spotřebou argonu nejen papírově, ale reálně vztaženou na odvedenou práci!

Poznejte i Vy více o atomovém emisním spektrometru Agilent 5110 ICP-OES!

Když chcete být o krok napřed Nyní můžete měřit v axiálním i radiálním pohledu naráz! Nový optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Agilent 5110 ICP-OES přináší revoluční technologii...