GC analyzátory Agilent

GC analyzátory od společnosti Agilent představují plynové chromatografy, jež jsou optimalizovány pro požadovanou analýzu. Každý analyzátor obsahuje kromě optimalizované a otestované metody také spotřební materiál a manuály. GC analyzátory jsou tedy okamžitě po instalaci připraveny ke vybrané analýze. 

    Detailní informace GC analyzátory kyslikatých látek na webu Agilent Technologies
    Detailní informace GC analyzátory polymer-grade monomerů na webu Agilent Technologies
Detailní informace GC analyzátory oxidu uhličitého na webu Agilent Technologies
Analyzátor reformulovaného benzínu Reformulace benzinu vede k vytvoření směsi s vyšším oktanovým číslem, jež je důkladněji a účinněji spalována. Pro tyto účely jsou do benzínu přidávány látky jako je...
Analyzátory zemního plynu Zemní plyn představuje směs uhlovodíků, která jako primární složku obsahuje methan. Mezi další součásti mohou patřit jak uhlovodíky, tak i nečistoty ve formě O2, N2, H2, He...
Analyzátor pro simulovanou destilaci (SimDist - Simulated Distillation)  Destilace je primární separační metodou, jež se uplatňuje během rafinace ropy. Popis distribuce uhlovodíkových frakcí v bodě...
Analyzátory bionafty Tyto analyzátory jsou nakonfigurovány pro analýzu bionafty, bioplynu a bioethanolu a kromě vlastního plynového chromatografu Agilent 7890B zahrnuje chromatografické kolony,...
Analyzátor skleníkových plynů Tento analyzátor využívající plynový chromatograf Agilent 7890B je sestaven, optimalizován a otestován pro stanovení skleníkových plynů, jež jsou uvolňovány při spotřebě...
Analyzátor rafinerských plynů (RGA - Refinery Gas Analyzer) Analyzátory rafinérských plynů jsou nedílnou součástí každé rafinérské laboratoře a poskytují cenné informace, jež umožňují studovat a...
GC analyzátor zbytkových rozpouštědel  Regulační autority jako je ICH, USP nebo EP definují limity pro zbytková organická rozpouštědla v léčivých přípravcích. Pro splnění těchto kritérií musí výrobce...
Analyzátor alkoholu v krvi (BAC Blood Alcohol Analyser) Agilent nabízí předkonfigurované a otestované sestavy pro analýzu ethanolu v krvi, které využívají buď plynový chromatograf Agilent 7890B nebo...
TOGA (Transformer Oil Gas Analyzers) analyzátor  TOGA analyzátor postavený na plynovém chromatografu Agilent 7890B je určen pro analýzu plynů, jež vznikají v transformátorových olejích. Tyto...

Stránky