Disoluční systémy

Agilent Technologies nabízí disoluční systémy značené dle USP jako App. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, které jsou navrženy plně v souladu s požadavky evropských a jiných světových norem jako jsou EP, JP a USP. Jejich funkčnost je plně ověřena testem ověření výkonnosti (PVT) dle USP a dále pak mechanickou kvalifikací (MQ) dle FDA a ASTM.

 

                            Dissolution portfolio

 

Disoluční systém Agilent 708-DS je optimalizován pro standardní disoluční testy. Vysoká robustnost přístroje minimalizuje vlivy okolí a systém tak plně vyhovuje požadavkům na ověření výkonnosti (PVT...
Disoluční systém Agilent BIO-DIS Reciprocating Cylinder Apparatus je ideální pro disoluční testy takových lékových forem, které vyžadují různé druhy médií. Lze tak například imitovat různé pH tělních...
Disoluční systém Agilent 400-DS App. 7 pracuje s malými objemy a je tak vhodný zejména pro testování léčiv uvolňovaných ze speciálních nosičů jako např. stenty potažené léčivým přípravkem. Systém lze...
Reciprocating Holder Apparatus 7 je vhodný pro disoluce, kdy je potřeba častá výměna média, jeho menší objem či silnější míchaní. Typicky se takové sestavy používají pro testování tablet nebo kapslí...