Dávkování vzorků

Agilent 7693A ALS (Automatic Liquid Sampling) Automatická dávkovací věž Agilent 7693A je určena k dávkování kapalných vzorků, a to v širokém rozmezí objemů od 0,01 µl do 250 µl. Tento model lze...
Agilent 7650A ALS (Automatic Liquid Sampler) Automatická dávkovací věž Agilent 7650A je určena k dávkování kapalných vzorků o objemech od 0,01 µl do 250 µl. Dávkovač je kompatibilní s plynovými...
Agilent 7697 - Nejnovější headspace technologie pro náročné laboratoře Agilent 7697A je určen pro dávkování těkavých látek prostřednictvím headspace extrakce, a to prakticky z jakékoliv vzorku přímo...
Agilent PAL3  Systémy Agilent PAL3 umožňují automatizovat úpravu a dávkování vzorků při GC a GC/MS analýzách, a tím zvýšit nejen prostupnost vzorků v laboratořích, ale také i správnost a přesnost...