Automatizace úpravy vzorků

Agilent PAL3  Systémy Agilent PAL3 umožňují automatizovat úpravu a dávkování vzorků při GC a GC/MS analýzách, a tím zvýšit nejen prostupnost vzorků v laboratořích, ale také i správnost a přesnost...
Gerstel MPS (Multiple Purpose Sampler)  MPS systém sloužící k automatizaci úpravy a dávkování vzorků je modulární a lze ho rozšířit o vybrané jednotky a nástroje, které umožňují vytvořit několika...
Markes Centri představuje revoluční novinku v oblasti automatizace úpravy a dávkování plynných, kapalných i pevných vzorků určených pro analýzu za využití plynových chromatografů. Markes Centri je...