Automatické vzorkování

Automatické vzorkovací stanice plně automatizují celý vzrokovací proces z disolučních systémů. Vzorky se sbírají do zvolených zkumavek či vialek pro další uchování či analýzu na UV-Vis spektrofotometrech nebo HPLC či UHPLC systémech.

    

Automatická vzrokovací stanice Agilent 850-DS

 

Automatická vzorkovací stanice Agilent 850-DS nabízí nejnovější funkce pro centrální odběr vzorků z disolučního systému, jejich filtraci a uchování pro následé analyzy v UV-Vis spektrofotometrech...