Automatické testry rozpadavosti

Agilent 100 Automated Disintegration Tester slouží k testování rozpadavosti tablet či jiných lékových forem. Principem testu je měření času, který je za standardních podmínek potřebný k rozpadu dané...