Akademie a univerzity

 • Cary 60 vs. NanoDrop - měření koncentrace DNA v objemech od 0.5 uL
  pdf, 166 KB
 • čistota DNA
  pdf, 192.25 KB
 • kinetika fotokatalytické reakce
  pdf, 133.95 KB
 • kvantifikace μl DNA
  pdf, 110.67 KB
 • stop flow kinetika rychlých reakcí
  pdf, 121.44 KB
 • Cary 630 FTIR - akademické laboratoře - výuka FTIR
  pdf, 816.54 KB
 • Experse GFP v kvasinkách - měření in vivo
  pdf, 192.61 KB
 • Zjištění fluorescenčních vlastností vzorku stalaktitu
  pdf, 160.17 KB
 • Agilent 1260 Infinity SFC/MS Solution
  pdf, 622.02 KB
 • Analytical SFC Solution with the Agilent 6150 Single Quadrupole MS
  pdf, 1.49 MB
 • Coupling the Agilent 1260 Infinity Analytical SFC System to an Agilent 1260 Infinity Evaporative Light Scattering Detector
  pdf, 890.64 KB
 • Optimize the Agilent 1260 Infi nity Analytical SFC Solution with the Agilent 1290 Infi nity ELSD
  pdf, 1.37 MB
 • Agilent LC/MSD XT Single Quadrupole Open Access System for Synthetic Chemists
  pdf, 2.08 MB
 • Agilent LC/MSD XT Single Quadrupole Open Access System for Synthetic Chemists
  pdf, 2.08 MB
 • Methods and strategies for normalizing XF metabolic data to cellular parameters
  pdf, 750.14 KB
 • Agilent Seahorse XF24 Analyzer Consumables
  pdf, 80.44 KB
 • Methods and strategies for normalizing XF metabolic data to cellular parameters
  pdf, 750.14 KB
 • Methods and strategies for normalizing XF metabolic data to cellular parameters
  pdf, 750.14 KB
 • Direct Measurements of Cellular Metabolism for Identification of Mitochondrial Drug Targets
  pdf, 389.41 KB
 • Direct Measurements of Cellular Metabolism for Identification of Mitochondrial Drug Targets
  pdf, 389.41 KB

Stránky