Doplňte svůj výzkum pomocí síly LoopSeq „single-molecule, long-read“ sekvenování mikrobiomu.

 • Vložte DNA mikrobiomu
 • Každý vzorek je vystaven milionům unikátních čárových kódů, ale pouze jeden čárový kód se připojí na řetězec DNA.
 • Každá molekula spolu s jedinečným čárovým kódem se amplifikuje pomocí PCR.
 • Pro každou kopii molekuly je čárový kód náhodně distribuován v molekule.
 • Sekvenuje se segment vedle každého čárového kódu.
 • Krátká čtení, která sdílejí stejný čárový kód, jsou kombinována algoritmicky do molekuly s plnou délkou pomocí  de novo „linked-read“ spojení.

Výhody

 • Smíchejte všechny vzorky do jedné zkumavky v prvním kroku.
 • Dlouhá čtení.
 • Klasifikace druhů – vysoké rozlišené v klasifikaci mikrobiomu.
 • Pravdivá kvantifikace – založena na čárových kódech, žádné riziko systematické chyby z PCR.
 • Další informace naleznete zde.

LoopSeq™ for MiSeq 16S & 18S Microbiome 24-plex Kit a LoopSeq™ 16S & 18S Microbiome 24-plex Kit

Tato sada poskytuje komplexní přehled a přesné relativní množství všech bakterií, eukaryot a archea v mikrobiálních vzorcích. Genetické profilování je založeno na všech 9 variabilních oblastech a relativní početnost je určena pomocí molekulárního počítání na bázi čárového kódu. Obsahuje také multiplexní pracovní postup, který sdružuje 24 vzorků do jediné zkumavky s méně než 3 hodinami hands-on.

Je to perfektní sada pro laboratoře, které chtějí profilovat každý mikroorganismus ve vzorku.

Doba eseje: 10 hodin pro kit LoopSeq™ for MiSeq 16S & 18S Microbiome 24-plex Kit/ 8,5 hodiny kit LoopSeq™  16S & 18S Microbiome 24-plex 

Hands-on Time: 3 hodiny pro kit LoopSeq™ for MiSeq 16S & 18S Microbiome 24-plex Kit/ 2,5 hodiny kit LoopSeq™  16S & 18S Microbiome 24-plex 

Mechanismus působení: Synthetické "long read" sekvenování

Multiplexování: 24 vzorků v jedné zkumavce

Vstupní množství: 10 ng genomické DNA (2 ng/ul)

Kategorie: Jakákoli lineární dsDNA

Kompatibilita: MiSeq pro kit LoopSeq™ for MiSeq 16S & 18S Microbiome 24-plex Kit/  

HiSeq 2500, HiSeq 3000, HiSeq 4000, NextSeq, NovoSeq pro kit LoopSeq™  16S & 18S Microbiome 24-plex 

Typ nukleové kyseliny: DNA

Metoda: 2 x 300 Paired End (PE) sekvenování pro kit LoopSeq™ for MiSeq 16S & 18S Microbiome 24-plex Kit / 2 x 150 Paired End (PE) sekvenování pro kit LoopSeq™  16S & 18S Microbiome 24-plex 

Typy vzorků: PCR produkty, genomy, metagenomy, syntetické DNA knihovny, viry

Technologie: Spojení syntetických krátkých čtení do dlouhých čtení

Možnost automatizace: ano

Další informace zde.

LoopSeq™ for MiSeq 16S Microbiome 24-plex Kit a  LoopSeq™ 16S Microbiome 24-plex Kit

Tato souprava se selektivně zaměřuje na bakteriální populaci ve vzorcích mikrobiomů a poskytuje komplexní profilování založené na všech 9 variabilních oblastech a na molekulárním počítání na bázi čárových kódů. Obsahuje také multiplexní pracovní postup, který sdružuje 24 vzorků do jediné zkumavky s méně než 3 hodinami hands-on.

Je to perfektní sada pro laboratoře, která hledá lepší data ze vzorků s vysokým pozadím ne-bakteriální DNA.

Doba eseje: 10 hodin pro kit LoopSeq™ for MiSeq 16S Microbiome 24-plex Kit/ 8,5 hodiny kit LoopSeq™  16S Microbiome 24-plex 

Hands-on Time: 3 hodiny pro kit LoopSeq™ for MiSeq 16S Microbiome 24-plex Kit/ 2,5 hodiny kit LoopSeq™  16S Microbiome 24-plex 

Mechanismus působení: Synthetické "long read" sekvenování

Multiplexování: 24 vzorků v jedné zkumavce

Vstupní množství: 10 ng genomické DNA (2 ng/ul)

Kategorie: Prokaryota

Kompatibilita: MiSeq pro kit LoopSeq™ for MiSeq 16S Microbiome 24-plex Kit/  

HiSeq 2500, HiSeq 3000, HiSeq 4000, NextSeq, NovoSeq pro kit LoopSeq™  16S Microbiome 24-plex 

Typ nukleové kyseliny: DNA

Metoda: 2 x 300 Paired End (PE) sekvenování pro kit LoopSeq™ for MiSeq 16S Microbiome 24-plex Kit / 2 x 150 Paired End (PE) sekvenování pro kit LoopSeq™  16S Microbiome 24-plex 

Typy vzorků: Mikrobiální vzorky

Technologie: Spojení syntetických krátkých čtení do dlouhých čtení

Možnost automatizace: ano

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru