Chcete měřit farmaka, drogy, endogenní metabolity v plazmě, séru, moči? Chcete provádět stopovou analýzu kontaminantů v potravinách? LC/MS QQQ Agilent 6470 Vám zajistí kvantitativní data špičkové úrovně s vynikající citlivostí ve složitých matricích.

Trojitý kvadrupól 6470 je v portfoliu Agilent LC/MS přístrojem vyšší střední třídy, schopným dosáhnout meze kvantifikace v řádu desítek fg v nástřiku. Je navržen pro měření velkých sérií vzorků v komplexních matricích s minimem odstávek pro čištění přístroje.

Přístroj Agilent 6470 v sobě spojuje již osvědčené technologie řady 6400, jako je iontový zdroj Agilent Jet Stream, s vylepšeními jako je zahnutá a zužující se kolizní cela, optika prvního kvadrupolu s lepší transmisí a citlivější detektor iontů. Tyto inovace posouvají výkon přístroje směrem k vynikající citlivosti v matrici, rychlosti (velký počet MRM přechodů v metodě), reprodukovatelnosti a stabilitě. 

Technologie Agilent 6470
Technologie Agilent 6470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovládací software MassHunter Vám nabízí automatickou optimalizaci MRM přechodů, funkci dynamické MRM, tedy automatické rozložení retenčních oken pro detekci MRM přechodů s přizpůsobením dwell time tak aby výsledná frekvence sběru dat (cycle time) zůstala zachována. Update retenčních časů nebo přidání nových látek do metody pro Vás již nebude obtížné a jen minimálně Vás zdrží od dalších analýz. Software MassHunter také nabízí automatickou optimalizaci podmínek iontového zdroje. Otimalizaci MRM i podmínek zdroje lze proádět pomocí nástřiků vzorku nebo standardu z vialky z poměrně nízkých koncentračních úrovní. Proto nepotřebujete koncentrované roztoky Vašich analytů a zároveň zbytečně nekontaminujete hmotnostní spektrometr.

Kvantifikační software MassHunter QuantMyWay umožňuje uzpůsobit uživatelské prostředí "na míru" pracovnímu postupu nebo uživateli, tak aby nejčastější operace byly dostupné napřímo přes ikony na hlavní obrazovce. Agilent 6470 lze také provozovat v plně "compliant" režimu v souladu s 21 CFR Part 11, v režimu “User management, audit trail„ anebo v režimu plné “compliance„ tedy včetně zabezpečení dat a manipulace s nimi.

Pro laboratoře, které potřebují zpracovat veliké počty vzorků, je určen software MassHunter Productivity Appdíky němuž lze definovat úrovně uživatelů (například kdo edituje metody a kdo je pouze uživatel), velmi rychle zadávat nové vzorky do předdefinovaného templátu sekvence a velmi efektivní vyhodnocení sad vzorků.

Více o MassHunter pro LC/MS zde

 

Aplikace
Videogalerie
Galerie
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru