Agilent 7000D je GC/MS trojitý kvadrupól našel svoje využití ve stovkách laboratoří v oblasti rutinního testování potravin, životního prostředí, kliniky, metabolomiky. 

K jeho základním vlastnostem a specifikacím patří:  

 • Druhá generace iontových zdrojů s extraktorem: Vysoce citlivý EI zdroj spolu s novým detektorem umožňuje spolehlivou analýzu na ultra stopových hladinách, a to i ve velmi komplexních matricích (instalační specifikace: IDL ≤ 4 fg OFN). Inertní iontový zdroj programovatelný až do 350°C přináší lepší odezvy pro aktivní či pozdě se eluující analyty.
 • Možnost použití iontových zdrojů s elektronovou (EI) nebo chemickou ionizací (PCI a NCI).
 • Patentované hyperbolické pozlacené křemenné kvadrupóly mají unikátní tvarovou stabilitu a umožňují vyhřívání až na 200°C pro automatické tepelné čištění a průběžné odstraňování kontaminace. Naproti tomu běžné kovové kvadrupóly kvůli jejich teplotní roztažnosti není možné vyhřívat na takové  teploty a jsou proto náchylnější ke kontaminaci a nutnosti čištění v průběhu jejich provozu.
 • Triple-Axis HED-EM detektor s off-axis HEd-ED významným způsobem redukuje neutrální šum a snižuje detekční limity.
 • Vysokotlaká lineární kolizní cela s "Helium Quench Gas" technologií pro snížení neutrální šumu z metastabilních atomů hélia
 • Samočistící iontový zdroj (Agilent JetClean) - je unikátní technologie automatizovaného, softwarem ovládaného čištění iontového zdroje zaváděním vodíku. Je významně snížena frekvence čištění iontového zdroje (3-5x) a přístroj je možné provozovat s maximální časovou efektivitou.
 • Technologie Quick vent umožňuje automatické a velmi rychlé zavzdušnění MS.
 • MassHunter software umožňuje plnou kontrolu analýzy od počátečního ladění až po závěrečné vyreportování výsledků.
 • Dynamic MRM (dMRM) mód pro snadnější tvorbu MS/MS akvizičních metod bez časových segmentů.
 • Nástroj pro plně automatickou a efektivní optimalizaci MRM přechodů umožňuje spolu s databázemi pesticidů a environmentálních kontaminantů plně automatizovanou a efektivní tvorbu MS metod.
 • Systém včasného upozornění (EMF) sleduje jednotlivé části GC a MS a napomáhá tak dodržovat planované udržby systému.
 • Sleep-Wake mód výrazně šetří spotřebu nosného plynu a enerie.
 • Programovatelný modul pro úsporu hélia snižuje spotřebu hélia v GC a GC/MS systémech výměnou za jiný nosný plyn během doby, kdy není přístroj aktivně využíván. Analytik může naprogramovat výměnu nosného plynu a velikost jeho průtoku. S využitím programovatelného modulu odpadá nutnost revalidace metody vyžadovaná při obvyklé výměně nosného plynu.
 • Bezpečný provoz s použitím vodíku jako nosného plynu: celý systém Agilent 7000D GC/MS/MS je navržen tak, že umožňuje využití finančně méně náročného vodíku jako nosného plynu pro rychlejší analýzu a vyšší chromatografické rozlišení. 
 

Inteligentní plynový chromatograf Agilent 8890

 • Na nejvyšší výkon a kvalitu získaných výsledků si již uživatelé GC Agilent zvykli v předchozích úspěšných modelech 6890 a 7890. V novém modelu 8890 uživatelé najdou i pokrok ve "smart" technologiích, jako je dotykový displej, pomocí něhož máte přístup k mnohem více informacím ale i třeba návodům na údržbu
 • systém si sám hlídá například stáří a použití kolon nebo podmínky, za kterých mohou být probozovány, pomocí USB klíčů, a nemusíte tak nadále vést záznamy o kolonách. Na těchto klíčích můžete navíc přenášet snadno své metody
 • již se nemusíte obávat, že při údržbě něco uděláte" špatně" , nyní dostanete podrobné instrukce a budete varováni před nevhodnými nastaveními
 • Stejně jako v předchozí 7890, naleznete i zde technologie, které Vám usnadní život nebo rozšíří Vaše aplikační možnosti: 
 • Multi mode inlet (MMI) - kombinujte možnost split/slitless a PTV nástřiku v jednom injektoru
 • Turn Top systém těsnění inletu umožňuje výměnu linerů během 30 s.
 • Kapilární fluidní technologie (CFT) zvyšuje produktivitu GC a rozšiřuje možnosti využítí GC o tzv. zpětný tok (backflush), Dean switching nebo dělení toku do několika paralelně zapojených detektorů. CFT také přináší spolehlivě těsné propojení všech komponent uvnitř GC pece.
 • Zpětný tok (backflush) podporovaný CFT zkracuje dobu analýzy, prodlužuje životnost GC kolony, snižuje riziko carry-over efektu a výrazně snižuje potřebu údržby iontového zdroje.
 • Implementovaný Retention Time Locking (RTL) umožňuje dosažení identických RT nezávisle na přístroji, operátorovi či údržbě kolony →  nepřekonatelná přesnost MS/MS metody a časových segmentů pro sběr dat.

Více informací o plynovém chromatografu 8890 zde.

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru