Agilent 5977 MSD s Triple-Axis detektorem můžete konfigurovat podle potřeb Vaší laboratoře. Na výběr jsou k dispozici 3 iontové zdroje typu elektronové ionizace, automatické vodíkové čištění (tzv. JetClean) a samozřejmostí je také možnost výběru zdroje pro chemickou ionizaci. Hmotnostní detektor je možné kombinovat s plynovými chromatografy Agilent 8890, 8860 i Intuvo 9000, což přináší další výhody, kromě známé robustnosti a spolehlivosti plynových chromatografů Agilent Technologies také např. uspořádání se zpětným proplachem kolon nebo různá další uspořádání za pomocí kapilárních průtokových technologií včetně uspořádání umožňujícího výměnu kolony a údržbu nástřiku bez nutnosti odstavení detektoru. 

Významné vlastnosti a funkce:

Nová generace iontového zdroje, tzv. HES, přináší inovativní konstrukční prvky, které zvyšují citlivost přístroje cca desetinásobně oproti přístrojům s iontovými zdroji se standardní konstrukcí. Podrobnější informace o variabilitě iontových zdrojů v kombinaci s plynovými chromatografy najdete v samostatném dokumentu zde

Nový iontový zdroj HES umožňuje minimalizovat nebo dokonce eliminovat přípravu vzorků (zakoncentrování apod.) a/nebo použít pro analýzu pouze 1/10 původního objemu vzorku.

Samočistící iontový zdroj (tzv. JetClean) výrazně snižuje potřebu ručního čistění, což snižuje časové i finanční náklady spojené s provozem přístroje.

JetClean

Hyperbolický kvadrupól z pozlaceného monolitického křemene s funkcí vyhřívání až na 200 °C eliminuje potřebu předfiltrů a zaručuje čistotu MSD kvadrupólu po celou dobu jeho životnosti. 

Hyperbolický kvadrupól


Prostorová konfigurace tzv. triple-axis detektoru umísťuje HED-EM detektor (high-energy diode-electron multiplier) dvojitě mimo osu kvadrupólu, což umožňuje maximalizovat sběr iontů v detektoru a zároveň odfiltruje neutrální ionty, což vede ke zvyšování signálu a snižování šumu.

triple-axis detektoru


Integrované spojení s plynovými chromatografy Agilent Technologies přináší mnoho dalších funkcí. Inteligence plynového chromatografu 8890 zvyšuje produktivitu díky diagnostice, monitorování a zjednodušenému přístupu k výkonným operacím prostřednictvím integrované dotykové obrazovky a rozhraní prohlížeče. Inteligentní, inovativní a intuitivní Agilent Intuvo 9000 GC přináší snadnou výměnu kolon bez nutnosti manipulace s ferulkami a zajišťuje přímý ohřev/chlazení kolony bez klasické chromatografické pece. 


Využití kapilárních průtokových technologií umožňuje dělění toku vzorku z nástřiku na dvě kolony nebo z kolony do dvou či tří detektorů, uspořádání zpětného proplachu kolony, a to v různých módech, údržbu vybraných částí plynového chromatografu bez zavzdušnění hmotnostního detektoru a mnoho dalších funkcí. Zde se můžete podívat na krátké video, které Vás seznámí s různými způsoby využití.

Využití kapilárních průtokových technologií

Využijte ekologické funkce, jako jsou režimy spánku a šetřete elektřinu i nosný plyn.

Agilent GC/MSD SQ je možno provozovat s analytickým softwarem OpenLAB CDS, který splňuje požadavky 21 CFR Part 11, a proto se používá zejména v oblasti farmaceutického průmyslu. Mnohem častěji se GC/MSD SQ provozuje se softwarem MassHunter, který zahrnuje celou řadu funkcí usnadňujících analytickou práci při vývoji metod a vyhodnocení dat. Poslední verze automatizované spektrální dekonvoluce spolu s identifikačním a kvantifikačním softwarem poskytuje vyšší kvalitu zpracování dat a rozšíření analytických schopností, čímž snižuje časovou náročnost vyhodnocování a snižuje tak nároky na obsluhu.

Rychlý kontakt
Aplikace
Videogalerie

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru