HPST logo Agilent 6545XT:
analýza proteinů
Pokud je tato zpráva nečitelná, klikněte prosím zde. Agilent logo
DESIGNED FOR INTACT PROTEIN ANALYSIS
     
 

Vsaďte na jistotu s Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF

6545XT je základním stavebním kamenem pro charakterizaci intaktních proteinů - od přípravy vzorku po analýzu dat. Tento systém byl specificky vyvinut pro analýzu biomolekul. Snadná optimalizace systému unikátním SWARM algoritmem Vám poskytne maximální odezvu pro velké molekuly. Detailní analýza izoforem a přesnost hmoty na úrovni nízkých ppm umožňují v softwaru BioConfirm automatické srovnání s cílovou sekvencí a přiřazení modifikací majoritním a minoritním signálům.

Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF posouvá kvalitu a reprodukovatelnost analýzy proteinů na novou úroveň a poskytuje výsledky, na které se můžete pokaždé spolehnout.

  Důkaz a podrobnosti zde  
 
Webinar

Webinář na vyžádání

Vstříc výzvám týkajícím se charakterizací proteinů s LC/Q-TOF: od přípravy vzorků po výsledky

  Přístup k webináři  
 
 

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

 

HPST Home | Odhlásit | www.hpst.cz | info@hpst.cz

Tento email je od firmy HPST, s.r.o., autorizovaného distributora Agilent Technologies.
© Copyright 2017 HPST, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Facebook icon Twitter icon   LinkedIn icon   YouTube icon

Nová 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF literatura

Precise Characterization of Intact Monoclonal Antibodies by the Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF

č. publikace: 5991-7813EN

Sub-nanogram Level Intact Monoclonal Antibody Quantitation by LC/Q-TOF

č. publikace: 5991-7814EN

Making Peptide Mapping Routine with the Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF

č. publikace: 5991-7815EN

Brožura Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF

č. publikace: 5991-7915EN

V případě zájmu o tuto literaturu nás prosím kontaktujte na adrese jitka.zrostlikova@hpst.cz.