OpenLAB CDS - síťové řešení

Představte si laboratoř, kde mohou být všechny chromatografické přístroje ovládány z jakéhokoliv počítače v síti, přičemž každý z pracovníků má různá práva přístupu (spouštění analýz, čtení dat,...