OpenLAB CDS 2.x - Data Analysis

V Data Analysis modulu si nejdříve v záložce Data Selection vyberete data, které budete zpracovávat. Je zde také možnost databázového vyhledávání. Lze načítat i více skevencí a zpracovávat (vyreportovat) je pak najednou.

 

OpenLAB CDS 2.x - Data Analysis Data Selection

 

Po načtení dat se zobrazí možnost zpracování dat v záložce Data Processing. Je zde paleta několika oken umožňující různé funkce a zpracování chromatogramů a spekter. Funkce se mění v závilosti na typu otevřených dat. Představíme zde několik důležitých oken, které představují souhrn základní funkcionality.

 

V okně Injection List je k nahlednutí naměřená sekvence a je zde možné dodatečně upravovat typ vzorku, navážku, různé násobící a dělící faktory a vlastní pole tzv. Custom Fields.

injection List

 

V okně Injection Results je možné vidět po reprocesu ihned výsledky přepočtené dle aktuální kalibrace. Je zde možnost zobrazit variabilní parametry System Suitability a další chromatografické parametry. Pomocí Custom Calculation Engine je dokonce možné programování přepočtů v syntaxi jazyka VisualBasic.

Injection Results

 

 

Funkce v okně Peak Explorer Tool vám nabízí unikátní možnost porovnávání integrovaných píků v sekvencích. Oranžové bubliny představují identifikované látky zatímco modré bubliny látky integrované ale neidentifikované. Tato funkcionalita dáva oproti překryvu chromatogramů velmi rychlou a přehlednou informaci ohledně přítomnosti neočekávaných látek, posunů retenčních časů atd.

Peak Eplorer Tool

 

 

Manuální integrace je v OpenLAB CDS 2.x velmi rychlá a intuitivní a dovoluje pomocí aktivace jedinou ikonou jakýkoliv grafický zásah a změnu integrace u těžko integrovatelných záznamů.

 

Manualni Integrace

 

 

Po vyhodnocení můžete výsledky vytisknout nebo exportovat do formátů PDF, XLS, TXT v záložce Reporting. Report se tvoří v jednoduchém grafickém editoru v levém okně a je možné ho ihned renderovat v "Preview" okně vpravo. Výsledkem je variabilní report s vlastní grafikou a vlastními výpočty v podobné syntaxi jakou používá Excel.

Reporting

 

 

 

Autor: Michal Novotný - Softwarový specialista (OpenLAB SW, Client-Server, výpočetní HW)
Tel: 724 309 037
Poslední aktualizace: 15/03/2017 - 16:31

Brožury, Technické specifikace