Závazná přihláška

Závaznou přihlášku na školení v roce 2017 můžete vyplnit prostředníctvím tohoto formuláře.