Vzdálená podpora

Některé závady je velmi vhodné diagnostikovat pomocí vzdáleného připojení přímo k řídícímu počítači daného systému. Technici v HPST, s.r.o. k těmto účelům používají plně licencovanou aplikaci TeamViewer. Podmínkou pro provedení vzdáleného připojení je připojení řídícího počítače do sítě internet. Pokud počítač není do internetu zapojený, je možné připojení zajistit za použití modemu s mobilním internetem po nezbytně nutnou dobu diagnostiky.

Postup vzdáleného připojení je následující:

  • Stáhněte si program potřebný pro vzdálené připojení zde
  • Spusťte stažený soubor TeamViewer10_HPST.exe na řídícím počítači
  • Sdělte technikovi HPST, s.r.o. Vaše ID, které se zobrazí v okně aplikace TeamViewer
  • Dále spolupracujte s technikem, který bude pracovat na Vašem počítači (jeho činnost můžete neustále sledovat na monitoru).