Výpočetní stanice

 


1. Základní informace - počítač (dále jen PC) dodávaný firmou HPST s.r.o. je vybaven operačním systémem Windows 7 32 nebo 64-bit (dále jen "OS"). Standardní záruka ze strany HP na tento PC je 3 roky. Na speciální části počítače je záruka rozšířena na dobu 5 let (Case, CPU, Zdroj, HDD, RAM). Počítač je vybaven dvěma síťovými kartami pro bezproblémové spojení jak s našimi instrumenty tak s vaší firemní sítí. OS je speciálně upraven pro používání se softwarem firmy Agilent Technologies a obsahuje předinstalované balíky v licenci GNU/GPL (např. OpenOffice, PDF Creator, TeamViewer). Program TeamViewer, spustitelný z plochy počítače, slouží ke vzdáleným servisním zásahům ze strany HPST s.r.o. Pro toto spojení je nutné připojení k internetu, zapnutí aplikace a telefonické sdělení ID čísla z programu TeamViewer technikovi HPST s.r.o.

 

2. Používání PC  - výchozí instalace OS obsahuje "Restore Point", ze kterého je možné obnovit původní nastavení a programové vybavení OS (nezahrnuje instalovaný SW od Agilent Technologies!). Proto je doporučeno, aby uživatel v průběhu prvních dnů používání vytvořil "Restore Point" s již nainstalovaným SW od Agilent Technologies. Tento "Restore Point" lze ve Windows 7 vytvořit v záložce "System protection" v okně "System properties" tlačítkem "Create...". Tímto je možné se v případě problémů vrátit k funkčnímu OS s nainstalovaným SW.

 

3. Instalace dalších aplikací a programů  - všeobecně není doporučováno instalovat jakýkoliv další SW na měřící PC. Nicméně, pokud se rozhodnete instalovat na PC vlastní software, vytvořte si před instalací "Restore Point", abyste byli schopni v případě problémů stav OS obnovit (http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows7/create-a-restore-point). Nejlepší volbou pro obnovení PC je ale vytvoření bitové kopie systému (http://extrawindows.cnews.cz/navody/jak-na-automaticke-zalohovani-s-windows-7-snadno-rychle), kterou získáte původní stav PC spolu se všemi daty, jedná se tedy o zálohování dat. Většina aplikací běh SW od Agilent Technologies neovlivní. Pokud se rozhodnete instalovat některou aplikaci z oblasti vzdálené správy, antivirových programů nebo jiných SW pro ovládání jiných instrumentů, vždy kontaktujte servisního technika HPST s.r.o. pro konzultaci.

 

Další informace o záruce naleznete zde.

 

Kontakty:

Servisní oddělení HP:


+420 261 307 310 - připravte si sériové a modelové číslo (najdete na vrchní straně PC)

Servisní oddělení HPST, s.r.o.:

Elektronicky: http://www.hpst.cz/servisni-pozadavek
Telefon na příjem servisních požadavků: +420 244 001 237