Servisní zásahy

Na servisní díly se vztahuje záruka 3 měsíce od doby dodání. Na spotřební materiál se vztahuje možnost výměny v případě defektního dodání, nejdéle však 3 měsíce od doby dodání.

V případě, že se stejná závada opakuje v průběhu tří měsíců po provedení a převzetí práce (rozhoduje datum podpisu Objednatele na SZ), dojde ke společnému posouzení příčin opakování této závady Dodavatelem i Objednatelem. V případě, že se jedná ze strany Dodavatele o nedostatečné odstranění předchazející závady, je příslušná SZ znovu otevřena a v opravě se pokračuje na náklady Dodavatele (týká se časových nákladů), potřebné díly jsou však i nadále fakturovány podle potřeby. V opačném případě se otevře nová servisní dodávka, která je běžně fakturována.