Servisní tým

V servisním oddělení pracují dvě servisní koordinátorky a 21 servisních techniků. Celé oddělení je řízeno servisním managerem.  

Servisní technici jsou specializovaní na konkrétní typy instrumentace. Jsou průběžně školeni ve školících centrech firmy Agilent Technologies a jsou oprávněni poskytovat servisní i kvalifikační služby na analytické přístroje Agilent Technologies, včetně vystavení kvalifikačních certifikátů o provedení preventivní údržby, ověření výkonnosti nebo kalibrace.

 

Servis analytických přístrojů Agilent Technologies a konzultační činnost v níže uvedených oblastech poskytují tito servisní technici a pracovníci:

Dagmar Lehká  Servisní koordinátorka, příjem oprav a požadavků  244 001 237
724 004 993

Michaela Průchová

     Servisní koordinátorka, příjem oprav a požadavků 244 001 247
727 812 449
Martin Juříček Servisní manager, servis přístrojů (ICP-MS, ICP-OES) 244 001 243
724 703 774
Petr Dušek Servis přístrojů (LC-MS single quad, triple quad, QTOF, generátory plynů)

 

724 807 189
Vladimír Navara

 

Servis přístrojů (GC, GC-MS single quad, triple quad, headspace, QTOF, TD), GC Team Leader 724 805 769
Milan Souček

 

Servis přístrojů (GC, GC-MS single quad, triple quad, headspace, TD, generátory plynů) 602 651 576
Roman Papoušek

 

Servis přístrojů (GC, GC/MS) 

728 739 417

Martin Kučera Servis přístrojů (GC) 

731 419 478

Ondřej Bičiště Servis přístrojů (GC) 

739 746 672

Jan Adamiec

 

Servis přístrojů (LC, CE, SFC, UV-Vis, LC/MS ion trap, single quad, triple quad), LC Team Leader 602 261 365
Radek Koláčný

 

Servis přístrojů (LC, CE, SFC, UV-Vis, disoluce) 724 891 356
Rostislav Pantůček

 

Servis přístrojů (LC, LC-MS single quad, triple quad, automatizace) 725 341 292
Roman Fryčák 
Servis přístrojů (LC, GC)
 

731 631 985

Tomáš Kopka Servis přístrojů (LC) 

737 215 154

Tomáš Fojtík

 

Servis přístrojů (ICP-OES, ICP-MS, AAS, GC) 702 287 862
Adam Pospíšil 
Servis přístrojů (UV-Vis, AAS, FTIR, ICP-MS)
 

735 192 822

Růžena Penížková

 

Servisní smlouvy, servis přístrojů pro genomiku a diagnostiku, UV-Vis, LC 244 001 230
724 305 436
Vít Peterka

 

Servis přístrojů (LC, BIO - Bioanalyzer, MicroScanner, Dako) 605 205 892
Bohumil Hornát

 

Servis přístrojů (Dako, Fragment Analyzer, generátory plynů, automatizace) 730 588 591
Michal Novotný Softwarový specialista (OpenLAB CDS, FreeLAB, webové aplikace)

 

724 309 037
 Upozornění:

Upozorňujeme zákazníky, že HPST, s.r.o., přebírá zodpovědnost za provedenou práci a poskytuje záruku na opravy a instalace provedené pouze v rámci autorizovaného servisu HPST, s.r.o., výše uvedenými servisními techniky (včetně dodaných náhradních dílů).