Servis

SLUŽBY NA MÍRU PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

Instalace                              Instalace
Po nákupu nového analytického systému provedeme vždy kompletní instalaci podle postupu doporučeného výrobcem včetně základního zaškolení, které Vám umožní systém používat již od prvního dne.
Aplikační podpora  Aplikační podpora
Pokud budete potřebovat vyvinout novou metodiku měření nebo přípravit speciální reporty na míru, můžeme Vám nabídnout služeb našich aplikačních specialistů, kteří Vám pomohou přímo v laboratoři.
Školení  Školení
Několikrát ročně pořádáme skupinová školení zaměřená na uživatelské dovednosti potřebné pro každodenní práci s instrumentem i detailní školení zaměřená na řídicí a vyhodnocovací softwary OpenLAB a MassHunter. V případě zájmu nebo potřeby se s Vámi dohodneme i na školení pořádaném přímo na Vašem pracovišti.
Opravy (záruční a pozáruční servis)  Opravy (záruční a pozáruční servis)
Zcela rutinně provádíme záruční i pozáruční servis veškeré instrumentace prodávané naší společností. Technici jsou školeni výrobcem přímo v jeho školicích střediscích a jako autorizovaný servis využíváme také možnost přímé konzultace problémů s techniky ze servisního střediska výrobce.
 Vzdálený servis a podpora Vzdálený servis a podpora
V případě, kdy je to možné, Vám nabídneme tzv. vzdálený servis. Technik se pod Vaším dohledem pomocí softwaru TeamViewer připojí k řidícímu počítači a provede diagnostiku závady nebo pokud se jedná o softwarový problém, závadu rovnou vyřeší. Využití vzdálené podpory nám umožní rychlejší odezvu a tím Vám ušetříme čas, ale i peníze za cestovní náklady.
Kontroly a preventivní údržby  Kontroly a preventivní údržby
Při údržbě systém zkontrolujeme, vyčistíme, vyměníme nejvíce namáhané části, provedeme seřízení instrumentu a na závěr provedeme základní funkční testy. Pokud Vám preventivní údržba vzhledem k využití systému přijde příliš rozsáhlá, ale chcete vědět, v jakém stavu se Váš systém nachází, nabízíme provedení kontroly. Při kontrole systém prohlédneme, zkontrolujeme bezpečnostní prvky a provedeme základní funkční testy.
Kvalifikační služby  Kvalifikační služby
Pro laboratoře pracující v režimu správné laboratorní praxe nabízíme provedení operačních kvalifikací pomocí procedur vyvinutých společností Agilent Technologies. Procedury lze pomocí nadstandardních testů, set pointů a limitů upravit na míru Vašim požadavkům. Pro environmentální, forenzní nebo jiné (i státní) kontrolní laboratoře nabízíme provedení funkční verifikace systémů, což je z hlediska nákladů efektivní, ale účinný systém kontroly klíčových parametrů daného systému.
 Smlouvy Smlouvy
Uzavřená servisní smlouva Vám zjednoduší administrativní úkony spojené s jednotlivým objednáváním plánovaných servisních služeb nebo oprav, ať už na straně vystavování objednávek nebo hlídání termínů pravidelných servisních služeb (preventivních údržeb, operačních kvalifikací či funkčních verifikací). Společnostem, které se řídí zákonem o registru smluv, nabízíme servisní smlouvy s defi novaným rozsahem oprav provedeným na základě požadavku objednatele. Tyto smlouvy významně zrychlí administrativní proces předcházející výjezdu technika.
Kamila Kalachová Aplikační podpora pro oblasti GC a GCMS Mobil: 730 588 505 E-mail: kamila.kalachova [at] hpst.cz   Michal Čaplygin Aplikační specialista pro oblasti GC a GCMS Mobil: 725 433 353 E-...