Seminář a setkání uživatelů 2019: Buněčná analýza se Seahorse

Připravujeme pro vás další ročník Setkání uživatelů Seahorse na 11. a 12. dubna 2019 společně s oddělením Bioenergetiky. Dvoudenní workshop se bude konat ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze 4.

První den bude určený pro ty, kteří se s technologií Seahorse seznamují a budou si moci vyzkoušet celý experimentu včetně interepretace výsledků. Druhý den proběhne vlastní setkání uživatelů, kteří zde budou přednášet své výsledky, ale také své zkušennosti s měřením. Plánujeme otevřenou diskusi o možnostech normalizace experimentů. Jedním z cílů této akce je propojit výzkumné skupiny, které se metabolismem zabývají, navázat a podpořit vzájemné kontakty. 

Agilent Seahorse XF

Poslední Setkání uživatelů se uskutečnilo 20. září 2017 a zde je program.

Program

úterý 19. září Úvodní workshop: Měření buněčné respirace a glykolýzy s Agilent Seahorse

 kde: zasedací místnost Biomatematiky - Da I / odd. Bioenergetiky, FGÚ: Da I / 1. patro (volejte 736 606 878)

10:00 – 10:10 Michaela Pluskalová: Zahájení

10:10 – 10:30 Michaela Pluskalová: Metabolická analýza živých buněk pomocí Seahorse

10:30 – 10:50 Tomáš Mráček: Úvod k experimentu

10:50 – 11:10 Růžena Penížková: Nastavení akviziční metody v softwaru Wave

11:10 – 12:00 Tomáš Mráček a Alena Pecinová: Seahorse experiment, první část

12:00 – 13:00 oběd (ÚMG)

13:00 – 13:30 Růžena Penížková: Seahorse software Wave

13:30 – 14:30 Tomáš Mráček: Seahorse experiment, pokračování, výsledky Experimentu a jejich interpretace

14:30 - ? občerstvení a diskuze

středa 20. září Setkání (nejen) uživatelů Agilent Seahorse

 kde: kinosál FGÚ

09:30 – 10:00 Svetoslav Kalaydjiev: New Agilent products for the Seahorse analyzer

10:00 – 10:30 Olga Horáková: Seahorse v modelech obesity a insulínové rezistence

10:30 – 10:45 David Habart: Měření respirace izolovaných Langerhansových ostrůvků

10:45 – 11:00 přestávka na kávu

11:00 – 11:15 Zbyněk Halbhuber: Využití automatizace při přípravě vzorku s použitím otevřené platformy Bravo (Agilent)

11:15 – 11:45 Júlia Starková: Metabolický profil leukemickýchbuněk ovlivňuje jejich citlivost na klíčová cytostatika

11:45 – 12:30 oběd (ÚMG)

12:30 – 13:00 Růžena Penížková: Report Generators

13:00 – 13:15 Svetoslav Kalaydjiev: Using the Seahorse XFp analyzer to measure T cell activation in minutes

13:15 – 13:45 Alena Pecinová: OXPHOS defects and how to identify them

13:45 – 14:15 Jan Trnka: Jak měřit využití substrátů a různé metabolické dráhy

14:15 – 14:45 Jakub Rohlena: Electron transport chain in life and death of a cancer cell

14:45 – 15:00 zakončení a diskuse u kávy

 

Pořádáno ve spolupráci: Program OPPK MitEnAl (CZ.2.16/3.1.00/21531)

 

Přihlášky a případné dotazy pište na: dgg [at] hpst.cz nebo mpluskalova [at] hpst.cz nebo volejte na 736 606 878.

Více o technologii Agilent Seahorse naleznete na našich stránkách zde nebo na stránkách výrobce zde.