Praktický workshop přípravy NGS knihovny LoopSeq™ 16S Microbiome SSC s vyhodnocením

Otestujte si pod odborným vedením vlastní metagenomické vzorky pomocí sekvenace nové generace.

 V rámci workshopu si vyzkoušíte analýzu 16S rRNA ve směsných vzorcích pomocí unikátní technologie Loop Genomics (dlouhá syntetická čtení).

Součástí bude kompletní pracovní postup - laboratorní příprava NGS knihovny, vlastní sekvenování a následné bioinformatické vyhodnocení sekvenačních dat.

 Co je náplní workshopu?

• Nabízíme jednodenní praktický workshop na přípravu NGS knihovny pomocí LoopSeq™ 16S Microbiome SSC 24-plex kitu včetně sekvenace na Ilumina NextSeq.

• Každý účastník bude mít v rámci workshopu možnost zpracovat tři vlastní vzorky.

• Kit umožňuje sekvenování všech variabilních úseků 16S rRNA v jednom čtení a umožňuje přesnou analýzu, identifikaci a kvantifikaci taxonů na základě sekvenování V1-V9 16S rRNA.

• Součástí bude také bioinformatické  vyhodnocení sekvenačních dat pomocí cloud-based softwaru Loop Genomics.

 Pro koho je workshop určený?

• Workshop je určený pro zájemce, kteří by si rádi vyzkoušeli přípravu a analýzu NGS knihovny pomocí LoopSeq™ 16S Microbiome z vlastních vzorků.

• Počet účastníku je maximálně 8.

 

Workshop bude probíhat: 10. 10. 2019

Kde: HPST, s.r.o., Na Jetelce 69/2, Praha 9 - Vysočany

Školitelé: Mgr. Petr Lněnička

Cena: 5.500,- Kč bez DPH

Registrace: e-mailem na dgg [at] hpst.cz ( dgg [at] hpst.cz) (do předmětu prosím uveďte „Workshop – LoopGenomics)

 

Firma Loop Genomics nabízí unikátní systém přípravy NGS knihoven s tvorbou syntetických dlouhých čtení. Systém funguje na všech sekvenátorech Ilumina a to bez speciální instrumentace, jen s použitím běžného vybavení molekulárně biologické laboratoře.

Použitý molekulární barcoding slouží nejen ke složení dlouhého syntetického readu, ale i k významnému snížení chybovosti sekvenačních dat a zpřesnění kvantifikace.

Systém nabízí řadu aplikací:

  • Metagenomika: full-lenght 16S/18S sekvenování,  mykobiomika (18S + ITS1 a ITS2)
  • Transkriptomika:  full-lenght mRNA sekvenování
  • DNA: de-novo sekvenování (scaffold), sekvenování long-range PCR amplikonů, klonální heterogenita a fázování záměn

Bližší informace zde: https://www.loopgenomics.com

Autor: Lenka Vlčková - Marketingový specialista
Tel: 734 268 290
Poslední aktualizace: 15/07/2019 - 10:45