Kontroly a preventivní údržby

Výrobci instrumentů doporučují provádět preventivní údržby v pravidelných časových intervalech. Doporučená lhůta bývá zpravidla 1 rok, je ale vhodné přihlédnout k vytíženosti instrumentu a frekvenci preventivních údržeb přizpůsobit. Preventivní údržby provádíme dle checklistu výrobce. Před započetím údržby technik promluví se zákazníkem o jeho zkušenostech a případných problémech, které se vyskytly od poslední údržby a servisní úkony přizpůsobí stavu systému a potřebám zákazníka. Závěrem zákazník obdrží vyplněný checklist o preventivní údržbě a certifikát o provedené preventivní údržbě.

Provedení preventivní údržby je základním předpokladem k provedení servisních služeb typu operační kvalifikace nebo funkční verifikace.

V jednotlivých sekcích níže najdete podrobnější informace k údržbě systémů, odkazy na pomocná servisní videa nebo například porovnání testů prováděných v rámci preventivních údržeb a kvalifikačních služeb.

Při preventivní prohlídce systému HPLC se jednotlivých modulech provádějí následující úkony: Pumpa: rozebrání hlavy, vyčištění v ultrazvuku, kontrola pístů, výměna těsnění a PTFE fritky, provedení...
Preventivní prohlídka plynového chromatografu spočívá v rozebrání a vyčištění inletů, splitové cesty a detektorů. Po dohodě se zákazníkem se mění liner, o-rigy, septa, cartridge ve splitové cestě,...
Preventivní údržba hmotnostního detektoru spočívá v čištění iontového zdroje.