Instrumenty

Záruka na přístroje Agilent Technologies a jejich doplňky je 24 měsíců od instalace, záruka na přístroje jiných výrobců se řídí záručními pravidly těchto výrobců a může být specifikována v průběhu nabídkového řízení. Pokud není uvedeno jinak, je záruka na přístroje jiných výrobců standardně 12 měsíců od instalace. Na spotřební materiál a náhradní díly je záruka 3 měsíce po dodání. Záruka se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou. Pokud není instalace provedena do 30 dnů po dodání zboží, může kupující požádat o odklad - prodloužení záruky - po dohodě s pracovníky analytické divize HPST. V případě písemně neodůvodněného prodlení v instalaci ze strany kupujícího začíná záruční lhůta automaticky dnem dodání na místo plnění.