Demonstrační místnost - Novinky a trendy Agilent Technologies

Demonstrační místnost

Ukázka produktů

  • AriaMX (Aleš Merta, Růžena Penížková)
  • 3D Cell Explorer (Michaela Pluskalová)
  • 4150 TapeStation (Aleš Merta, Růžena Penížková)
  • Fragment Analyzer 5200  (Danilo Tait)
  • VarSome (Charles Chapple)
  • Hybridizer Dako (Alena Rego)

Bližší informace k testování vzorků:

1. 4150 TapeStation umožňuje mimo jiné určit kvantitu a kvalitu genomové DNA. Stupeň integrity DNA se klasifikuje pomocí DNA Integrity Number (DIN), který koreluje v hodnotách 1 až 10 se stupněm fragmentace DNA a je v případě dalších analýz často nezbytným faktorem, např. při posuzování kvality DNA u FFPE vzorků. Na přístroji je rovněž možné kontrolovat kvalitu dlouhé virové genomové RNA. Každý účastník má možnost analyzovat minimálně dva vlastní testovací vzorky gDNA. Ideálně doporučujeme o přibližné koncentraci 10-100 ng/ul. Pro analýzu je potřeba 1 ul vzorku.

Pokud si chcete vyzkoušet vlastní vzorek, popřípadě chcete vědět další informace, prosím, kontaktujte Aleše Mertu na e-mail ales.merta [at] hpst.cz

2. Testování na holografickém mikroskopu 3D Cell Explorer od Nanolive. Na demonstraci mikroskopu si můžete (ale nemusíte) přinést vlastní vzorek buněk.

Instrukce pro přípravu vzorku buněk:

- neznačené buňky
- živé buňky na petriho misce (35 mm) s tenkým skleněným dnem vhodným např. pro konfokální mikroskopii, vzorky musí být ve vodném médiu (PBS, kultivační médium)
- fixované buňky nebo tkáňové řezy (5-10 um) na sklíčku – odstraňte OCT nebo prafin a promyjte vzorek, vzorky nesmí být suché!

Pokud si chcete vyzkoušet vlastní vzorek, popřípadě chcete vědět další informace, prosím, kontaktujte Michaelu Pluskalovou na e-mail michaela.pluskalova [at] hpst.cz

3. Praktickou demonstraci interpretačního softwaru VarSome Clinical pro Vás provedeme na konkrétních datech (Illumina sekvenace, libovolný panel genů) několika náhodně vybraným účastníků. Pokud máte zájem, kontaktujte Tomáše Hrona na e-mail thron [at] hpst.cz a po domluvě nám můžete nahrát .vcf nebo .fastq soubor.