MS (single-quad/QQQ pro GC) školení, uživatelské dovednosti a diagnostika - říjen 2017