Značení

Kity SureTag DNA Labeling od firmy Agilent poskytují reagencie pro purifikaci a značení DNA při její přípravě k hybridizaci na oligo aCGH, ChIP-on-chip, DNA methylation a expresních (pouze pro vzorky...
Kit RNA Spike-In od firmy Agilent umožňuje účinně monitorovat linearitu, citlivost a přesnost microarray experimentu. Každý mix obsahuje 10 in vitro syntetizovaných, polyadenylovaných transkriptů v ...
  Kity Low Input Quick Amp Labeling od firmy Agilent spolehlivě amplifikují a označují cílovou RNA pro výrobu velkého množství cRNA.   ·         Reakce vyžaduje 200 ng celkové RNA   ·         K ...
Low Input Quick Amp WT Labeling kity od firmy Agilent spolehlivě amplifikují a označují celé transkripty eukaryotních i prokaryotních vzorků se spotřebou pouze malého množství vstupní celkové RNA...
Low Input Quick Amp Labeling Kits   Low Input Quick Amp Labeling Kits spolehlivě amplifikují a značí cílovou RNA s výsledným získáním cRNA. Vstupní množství 10 ng celkové RNA  Dostupné v různých...