Značení

Tyto kity od firmy Agilent poskytují reagencie pro purifikaci a značení DNA při přípravě vzorku pro hybridizaci pomocí microarrayie Oligo aCGH a dalšími. Lze použít v kombinaci s kity: SureTag...
Tyto moduly jsou navržené pro optimální kompatibilitu se systémem Oligo aCGH od firmy Agilent. DNA purifikační 96-jamkový  modul využívá modifikovaný KREApure™ pro účinné značení.   Detaily a...