Zákaznické mikroarraye

Custom CGH & CGH+SNP Microarrays Agilent zákaznické CGH & CGH+SNP Microarrays využívají SurePrint technologii k navržení a přípravě arrays. Využijte k tomu webovou aplikaci SureDesign....
Řada Custom CGH & CGH+SNP Microarrays pro design a tisk uživatelem navržených CGH+SNP microarrayí využívá technologie SurePrint od firmy Agilent. Díky neplacené aplikaci eArray můžete navrhovat...
SureDesign je webová aplikace, která vám umožňuje využít flexibilitu technologie SurePrint při tvorbě zákaznických designů microarrayí, FISH prób a NGS target enrichment knihoven. SureDesign, zdarma...
eArray je pro všechny registrované uživatele bezplatná webová aplikace, která vám umožní zcela využít flexibility technologie SurePrint při přípravě vlastních designů mikročipů a oligonukleotidových...