eArray

eArray je pro všechny registrované uživatele bezplatná webová aplikace, která vám umožní zcela využít flexibility technologie SurePrint při přípravě vlastních designů mikročipů a oligonukleotidových knihoven.

  • Vytvořte si vlastní mikročipy pro genovou expresi, miRNA mikročipy, modelové organismy či syntézu oligo knihoven (OLS) a mutagenesi
  • Vytvořte si vlastní formát prostřednictvím různých rozvržení od 8 x 15K, až po 1 x 1M
  • Zapojte se do spolupráce s ostatními vědci sdílením a zveřejňováním svých designů

 

Do aplikace eArray se můžete přihlásit zde.

 

Detaily a specifikace naleznete zde.

Manuály a protokoly naleznete zde.

 

Určeno pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.