Vzorky pro forenzní analýzu

Kity Invisorb®  pro forenzní analýzu jsou určené pro reprodukovatelnou purifikaci genomové a mitochondriální DNA z různých druhů a malého množství vzorku pro použití ve forenzní analýze nebo pro...