Transkiptom

Doplňte svůj výzkum pomocí síly LoopSeq „single-molecule, long-read“ sekvenování transkriptomu.

  • Vložte molekulu mRNA
  • Každý vzorek je vystaven milionům unikátních čárových kódů, ale pouze jeden čárový kód se připojí na řetězec mRNA.

  • Každá molekula spolu s jedinečným čárovým kódem se amplifikuje pomocí PCR.

  • Pro každou kopii molekuly je čárový kód náhodně distribuován v molekule.

  • Sekvenuje se segment vedle každého čárového kódu.

  • Krátká čtení, která sdílejí stejný čárový kód, jsou kombinována algoritmicky do molekuly s plnou délkou pomocí  de novo „linked-read“ spojení.

 

Výhody

  • Smíchejte všechny vzorky do jedné zkumavky v prvním kroku

  • Dlouhá čtení

  • Klasifikace druhů – vysoké rozlišené v klasifikaci mikrobiomu

  • Pravdivá kvantifikace – založena na čárových kódech, žádné riziko systematické chyby z PCR

Další informace naleznete zde.

LoopSeq™ Transcriptome 24-plex Kit

Tato sada poskytuje komplexní přehled a přesnou relativní hustotu každého transkriptu ve vzorcích RNA. Jednotlivá data z dlouhých čtení jsou generována stejně jako relativní hojnost pomocí molekulárního počítání na bázi čárového kódu. Obsahuje také multiplexní pracovní postup, který sdružuje 24 vzorků do jediné zkumavky s méně než 3 hodinami hands-on.

Je to perfektní souprava pro laboratoře, které se snaží profilovat transkriptom ve vzorku. Kompatibilní se všemi nástroji Illumina. *

* HiSeqs, NextSeqs a NovoSeqs jsou doporučovány pro z pohledu nákladů.

Doba eseje: 8,5 hodiny

Hands-on Time: 2,5 hodiny

Mechanismus působení: Synthetické "long read" sekvenování

Multiplexování: 8 vzorků v jedné zkumavce

Vstupní množství: 10 ng celkové RNA 

Kategorie: Transkriptom

Kompatibilita: HiSeq 2500, HiSeq 3000, HiSeq 4000, NextSeq, NovoSeq

Typ nukleové kyseliny: RNA

Metoda: 2 x 150 Paired End (PE) sekvenování

Typy vzorků: Eukaryotické vzork

Technologie: Spojení syntetických krátkých čtení do dlouhých čtení

Možnost automatizace: ano

Další informace naleznete zde.

Autor: Iva Adamová - Produktový specialista (Skupina genomiky a diagnostiky)
Tel: 702 281 171
Poslední aktualizace: 23/01/2019 - 13:21

Manuály a protokoly