Transkiptom

Doplňte svůj výzkum pomocí síly LoopSeq „single-molecule, long-read“ sekvenování transkriptomu. Vložte molekulu mRNA Každý vzorek je vystaven milionům unikátních čárových kódů, ale pouze jeden...