Tkáně, buňky & FFPE

Invisorb® kity pro izolaci genomové DNA zjednodušují purifikaci DNA z různých tkání (např. svaly, játra, srdce, moze, myší ocas nebo hmyz)  a buněk atp. Izolace genomové DNA je možná jak z čerstvých...