Systém pro Offgel

Frakcionace proteinů a peptidů před LC/MS analýzou může dramaticky zvýšit počet proteinů, které nakonec lze identifikovat. Agilent 3100 OffGel Fractionator využívá metody izoelektrického fokusování...