Stolice

Pro izolaci genomové a mikrobiální DNA ze stolice nabízí STRATEC jak kity pro odběr vzorků, tak i kity pro vlastní izolaci DNA. Zkumavky na odběr stolice obsahují speciální stabilizační pufr, pomocí...