Stolice

Příprava bakteriální DNA ze stolice začíná správným odběrem vzorku, pro který STRATEC molecular nabízí speciální odběrové zkumavky Stool Collection Tubes. Pro izolaci bakteriální DNA ze stolice je...