Seahorse XFp Glycolytic Rate Assay Kit

XFp Glycolytic Rate Assay zajišťuje přesné měření glykolýzy v živých buňkách, odhaluje rychlé metabolické změny, které nejsou pozorovatelné na konci laktátových stanovení.  Tento kit je určený pro  Seahorse XFp Analyzátor a kvantifikuje tok protonů během glykolýzy.

Vlastnosti

  • Počítá a započítává acidifikaci prostředí způsobenou mitochondriemi pro přesné měření rychlosti glykolýzy (PER, proton efflux rate)
  • Detekuje přepínání metabolických drah  (jako např. Warburg efekt) měřením relativní aktivity mitochondriální respirace a glykolýzy
  • Zaznamenává rychlost glykolýzy v každé jamce před i po přídavku metabolického modulátoru
  • Kit obsahuje Rotenone/Antimycin A mix který zablokuje mitochondriální aktivitu (pro vypočítání okyselení způsobeného mitochondriální aktivitou) a 2-DG (2D-glukózy, substrátového inhibitoru glykolýzy) jako interní kontrolu
  • Měří rychlost glykolýzy jako rychlost uvolnění protonů (PER)
  • Klíčové parametry jsou počítány pomocí Report Generátoru, který je součástí softwaru Wave nebo je lze stáhnout na stránkách Agilent zde
  • Běžný protokol používá médium bez fenol červeně  Base Medium a 5mM HEPES pro vyšší dynamický rozsah a kvalitu dat
  • Lze použít s přístrojem XFp Analyzer.
  • Kit kompatibilní s XFe24, XF96 a XFe96 analyzátory naleznete na Seahorse XF Glycolytic Rate Assay Kit
  • Není kompatibilní s XF24 a XF24-3 analyzéry.

Webové semináře:

Agilent Seahorse XF Technology Webinar Series

Beyond Lactate: Measuring Glycolytic Rates in Live Cells with the Agilent Seahorse XF Glycolytic Rate Assay

 

Více informací...

 

Určeno pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.

Manuály a protokoly

Aplikace

Vzdělávací materiály

Brožury, Technické specifikace