Seahorse XF Palmitate-BSA FAO Substrate

Palmitate-BSA FAO pro Seahorse XF je substrát mastných kyselin, který je biologicky dobře dostupný, připravený k okamžitému použití a který eliminuje zdlouhavé, časově náročné a variabilní konjugační procedury a odpovídá kontrole kvality.

Hlavní přednosti substrátu Palmitate-BSA FAO pro Seahorse XF

  • substrát připravený k okamžitému použití pro konzistentní výsledky pro metodiky s mastnými kyselinami
  • koncentrace volných mastných kyselin je uvedena u každého lotu
  • spolehlivá, funkční informace bez radioaktivity
  • dobrá integrace se Seahorse XF Cell Mito Stress Test
  • Agilent Seahorse XF Palmitate-BSA FAO Reagent Tech Brief
  • Určeno pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.

Specifikace

Obsah Seahorse XF Palmitate-BSA: 1mM roztok(3x2mL mikrozkumavky), Seahorse XF BSA Control: 0.17mM roztok (3x2mL mirkozkumavky)
Počet měření Jedna mikrozkumavka Seahorse XF Palmitate-BSA nebo XF BSA Control obsahuje dostatečné množství materiálu pro jednu mikrodestičku pro Seahorse XF96/XF24
Podmínky přepravy Přeprava v izolovaném kontejneru při teplotě okolí
Podmínky skladování Skladovat při -20oC

 

 

 

 

 

 

 

Často kladené otázky (FAQ)

Je možné injektovat BSA-palmitát?

Seahorse doporučuje použít BSA-palmitát a podobné substance až před měřením . Pokud experiment vyžaduje injektáž BSA-palmitátu, séra nebo podobných substancí, prosím, kontaktujte technickou podporu Agilent Seahorse.

Manuály a protokoly

Aplikace

Brožury, Technické specifikace