Rutinní PCR & RT-PCR

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
Paq 5000 DNA polymeráza je schopná rychle a robustně amplifikovat až 6-kb genomové DNA. Se zkrácenou extensní rychlosti 30sec/kb a spolehlivými výsledky. Paq 5000 je alternativa pro Taq a může být...
SureStart Taq DNA polymeráza je hot start Taq polymeráza. Tuto polymerázu lze použít s menšími úpravami v jiných PCR protokolech, optimalizovaných pomocí Taq polymerázy. Eliminuje vznik artefaktů při...
Taq2000 DNA polymeráza je vysoce čistá rekombinantní Taq DNA polymeráza naklonovaná z termofilní eubakterie Thermus aquaticus.   Ultračistá naklonovaná Taq DNA polymeráza Téměř úplně eliminuje...
TaqPlus Precision polymeráza je optimalizovaná směs Stratagene naklonované Pfu  DNA polymerázy a Taq2000 DNA polymerázy a vysoce čisté rekombinantní verze Taq DNA polymerázy. Tento systém disponuje...
AffinityScript Multiple Temperature Reverzní transkriptáza (RT) je schopná vyprodukovat nejvyšší množství cDNA ve velkém rozmezí teplot s vysokou afinitou k primer/templátovým komplexům. Je schopná...