GeneMorph II


Kity GeneMorph II Random Mutaenesis byly navrženy pro přípravu jednotnějšího spektra náhodných mutací při provádění error-prone PCR. Jiné metody nebo komerčně dostupné kity založené na Taq DNA polymerase vykazují větší sklony k mutacím A a T bází než G a C a zkreslují tak celkový obraz knihoven náhodných mutací. Kity GeneMorph II využívají novou enzymovou směs pro PCR, Mutazyme II DNA polymerasu, která zaručuje ekvivalentní rozdělení mutací mezi AT a GC.

GeneMorph II EZClone Domain Mutagenesis Kit nabízí jednoduchou a rychlou metodu klonování náhodných mutací v proteinových doménách a promotorových elementech, která eliminuje potřebu specifických restrikčních míst.

  • Nadprůměrné výnosy v celé škále cílového rozmezí – od 0,1 do 6 kb
  • Snadná změna frekvence mutací změnou koncentrace vloženého templátu
  • Efektivní mutagenese v rozmezí od 1 do 16 bází na kb

 

Detaily a specifikace naleznete zde.

Manuály a protokoly naleznete zde.

 

Určeno pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.

 

GeneMorph II Random Mutagensis Kit

  • objednací číslo 200550
  • velikost kitu: 30 reakcí

GeneMorph II EZClone Domain Mutagenesis Kit

  • objednací číslo 200552
  • velikost kitu: 10 reakcí

 

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.

Brožury, Technické specifikace