Terminální Deoxynukleotidyltransferáza/FITC

Terminální deoxynukleotidyltransferáza (TdT) je protein o velikosti 58 kDa, který katalyzuje polymeraci deoxynukleotidů na 3 'hydroxylovém konci. TdT je přítomen v jádrech normálních prekurzorů T a B lymfocytů a neoplastického ekvivalentu. Pozitivní buňky jsou přítomny v normálním brzlíku a v několika normálních buňkách kostní dřeně, což odpovídá hemapoetickým prekurzorům. Většina případů ALL je pozitivních na TdT, 37 % případů AML je pozitivních na TdT. Terminální deoxynukleotidyltransferáza (TdT) je používána jako intracelulární marker nezralých lymfocytů v hematopoetickém systému a je považován za nezbytný pro počáteční hodnocení akutní leukémie spolu s panelem dalších protilátek. Interpretace výsledků musí být provedena certifikovaným odborníkem v kontextu klinické anamnézy pacienta a dalších diagnostických testů.

F7139 je čištěná monoklonální myší protilátka konjugovaná s fluoresceinem isothiokyanátem, izomer 1 (FITC). F7139 je určena pro použití při průtokové cytometrii.Klon HT-6. Izotyp IgG1, kappa

Množství dostačuje pro 50 testů.

Objednací číslo: F7139

Pro použití v in vitro diagnostice.

Brožury, Technické specifikace