Příprava knihoven pro NGS - Swift Biosciences

Nejefektivnější způsob jak získat reprodukovatelný výstup z nízkého vstupního vzorku. Produkty Swift Bioscience jsou určeny pro sekvenční analýzu DNA celého genomu, exomu a epigenetických nebo...
Accel-Amplicon® NGS Panels Technologie ampliconů společnosti Swift Biosciences poskytuje výkonné řešení pro detekci a screening bodových mutací v celé řadě organismů. Accel-Amplicon Panely se...
Společnost Swift Biosciences nabízí sadu produktů a technologií pro přípravu vzorku pro sekvenování příští generace (NGS). Tyto technologie jsou založeny na patentovaném IP, aplikacích, metodách,...