Pohyb a prostorová manipulace

Agilent BenchCel Microplate Handler je kompaktní systém určený ke skladování a manipulaci mikrotitračních destiček, a též je vhodný pro integraci s dalšími laboratorními přístroji jako Agilent BRAVO...
Agilent BenchBot Robot je automatické robotické rameno, které slouží k manipulaci mikrotitračních destiček a svými malými rozměry je ideální pro další laboratorní aplikace. Tento systém může být...
Agilent Direct Drive Robot (DDR) je robotické rameno, které slouží k přemisťování mikrotitračních destiček z místa na místo, s vysokou přesností a spolehlivostí. Je určeno především pro vědecké...