Pathway Architect

Integrovaný panel nástrojů pro analýzu metabolických cest a biologickou kontextualizaci Geny a proteiny interagují v biochemických drahách, které navozují biologické procesy spojené s patologickými...