Neinvazivní prenatální testování - NIPD

 VERAgene VERAgene je komplexní neinvazivní prenatální test pro detekci fetálních chromozomálních aneuploidií, mikrodelecí a vybraného panelu 50 monogenních poruch. Je k dispozici pro jednočetné a...