VERAgene, VERACITY

 VERAgene

VERAgene je komplexní neinvazivní prenatální test pro detekci fetálních chromozomálních aneuploidií, mikrodelecí a vybraného panelu 50 monogenních poruch. Je k dispozici pro jednočetné a dvojčetné těhotenství. VERAgene je vyvinuta s využitím vlastní technologické platformy NIPD Genetics.

 VERAgene využívá technologii cíleného obohacování Target Capture Enrichment s jedinečnými technickými vlastnostmi, které posilují vysokou citlivost a specifičnost testu a umožňují neporovnatelnou přesnost měření fetálních frakcí. Zachycuje a analyzuje fragmenty cfDNA z vybraných genomických oblastí za použití cíleného obohacování a sekvencování nové generace (NGS) v kombinaci s pokročilými analytickými nástroji.

Co je VERAgene?

VERAgene je přesný, bezpečný, cenově dostupný a rychlý neinvazivní prenatální test pro detekci fetálních chromozomálních aneuploidií, mikrodelecí a monogenních poruch u jednočetných a dvojčetných těhotenství a těhotenství se zánikem jednoho dvojčete. Může být provedena od 10. týdne těhotenství. Test je bezpečný pro matku a plod, protože potřebuje pouze vzorek krve odebraný z matčiny paže a bukální stěr od biologického otce. VERAgene byl validován pomocí stovek vzorků a prokázal vysokou citlivost a specificitu při detekci testovaných podmínek

Vlastnosti:

  • Cílená genomická analýza VERAgene využívá jedinéčných sekvencí pro cílený záchyt (target capture sequences – TACS) navržených tak, aby se vyhnuly oblastem CNV, repetitivní DNA a komplexní genomické architektůře
  • Hloubka čtení je počet čtení nucelotidu v genomu během analýzy. VERACITA zachycuje fragmenty DNA pouze z cílených oblastí na požadovaných chromozomech. Takže je schopen číst tyto vybrané oblasti v extrémně vysoké hloubce čtení, což zlepšuje statistickou přesnost analýzy a zvyšuje citlivost a specifičnost VERACITY.
  • VERAgene používá informativní oblasti pro spolehlivé měření fetální cfDNA. Přesné měření fetálních frakcí zabraňuje vzniku falešných výsledků

Více informací o VERAgene naleznete ZDE

 

________________________________________________________

VERACITY

VERACITY je novou generací neinvazivního prenatálního testu pro detekci fetálních chromozomálních aneuploidií, použitelných pro jednočetná a dvojčetná těhotenství. Používá vlastní technologii založenou na špičkovém výzkumu a vývoji v oblasti molekulární genetiky a diagnostiky. Byla navržena NIPD Genetics, aby se zabránilo nedostatkům jiných NIPT technologií.

VERACITY byl navržen vědci s více jak 25 lety zkušeností v oblasti prenatální diagnostiky, molekulární medicíny, genomiky, transkriptomiky, methylomiky a bioinformatiky. Používá novou technologii cíleného obohacení (target enrichment), která umožňuje mimořádnou detekci aneuploidií a bezkonkurenční přesnost v měření fetální frakce. Cílené oblasti na chromozomech 21, 18, 13, X a Y jsou zachyceny, obohaceny a analyzovány s použitím vyjímečné genomické a bioinformatické technologie.

Vlastnosti:

  • Cílená genomická analýza VERACITY využívá jedinéčných sekvencí pro cílený záchyt (target capture sequences – TACS) navržených tak, aby se vyhnuly oblastem CNV, repetitivní DNA a komplexní genomické architektůře. Tento cílený přístup překonává problémy spojené s jinými NIPT a zvyšuje přesnost a přesnost VERACITY
  • Hloubka čtení je počet čtení nucelotidu v genomu během analýzy. VERACITA zachycuje fragmenty DNA pouze z cílených oblastí na požadovaných chromozomech. Takže je schopen číst tyto vybrané oblasti v extrémně vysoké hloubce čtení, což zlepšuje statistickou přesnost analýzy a zvyšuje citlivost a specifičnost VERACITY.
  • VERACITY používá informativní oblasti pro spolehlivé rozlišení fetální cfDNA od mateřské cfDNA. Vlastní bioinformatický software využívá velkou hloubku čtení těchto informačních míst k přesnému výpočtu frakce plodu. Přesné měření fetálních frakcí zvyšuje robustnost a spolehlivost VERACITY.

VERACITY je přesný, bezpečný, cenově dostupný a rychlý neinvazivní prenatální test na detekci fetálních chromozomálních aneuploidií u jedinců a dvojčat. Může být provedena od 10. týdne těhotenství. Test je bezpečný pro matku a plod, protože potřebuje pouze vzorek krve odebraný od matky. Citlivost, specifičnost a robustnost přípravku VERACITY byla prokázána ve třech klinických validačních studiích s použitím stovek vzorků.

Více informací o VERACITY naleznete ZDE

 V případě zájmu nás kontaktuje na dgg [at] hpst.cz

 

Brožury, Technické specifikace